Webbföretag med webbhotell

När man har en webbplats färdigkodad och redo att visa online på internet så måste den laddas upp på en webbserver. För att en webbplats ska kunna visas online krävs det nämligen att den kommunicerar med en webbserver, som i sin tur kommunicerar med internet.

Istället för att köpa en egen webbserver är det möjligt att hyra in sig på en webbserver genom ett etablerat webbföretag. Det är webbföretag som brukar erbjuda både domänkonton och webbhotellkonton men även ett kombinerat konto för båda. Webbhotellet är en del av webbföretagets server. Deras servrar är oftast mycket stora och används av många kunder. Vill man ha gott om utrymme på webbhotellet – kanske för att man har många nedladdningsbara filer på sin webbplats – så krävs ett större datautrymme på webbföretagets webbserver som kunden får betala extra för. En webbserver måste även kunna hantera en viss mängd datatrafik beroende på olika webbplatser. Om man driver en webbplats som har väldigt många besökare så måste webbservern – på vilken webbhotellet ligger – kunna hantera minst motsvarande kapacitet för datatrafik. Om det handlar om en webbplats som både har många besökare och många nedladdningsbara filer, så krävs det både en stor mängd datatrafik och datautrymme på webbservern.

Att teckna ett webbhotellkonto är att betrakta som ett abonnemang då man betalar för sitt utrymme under en viss period. Vanligt är att man betalar för sitt webbhotell årsvis, men övriga alternativ kan vara halvårsvis eller kvartalsvis.

Betalningsalternativen för webbhotellet kan variera. Många webbföretag erbjuder betalning mot 30-dagars faktura. Men ibland får man inte tillgång att administrera sitt webbhotell förrän full betalning skett, så vill man komma igång snabbt så bör man genomföra direktbetalning genom exempelvis ett VISA-kort eller betalning via internetbanken. Det kan vara läge att betala snabbt om man är ivrig med att få upp sin webbplats på internet.

När betalningen är genomförd så ges kunden tillgång till en kontrollpanel med åtkomst online genom webbföretagets webbplats. Därifrån är det möjligt att administrera sitt webbhotellkonto och även sina domäner om det går under samma konto. Det är bland annat möjligt att uppgradera, välja till tjänster o.s.v. Vill man justera betalningsperioden för sitt konto så brukar även det vara möjligt. Vill man dessutom koppla databaser till sin webbplats så är det i regel också möjligt. Att integrera databaser med sin webbplats kan exempelvis underlätta vissa uppdateringar och spara tid. Genom kontrollpanelen kan man dessutom enkelt lägga till eller ta bort e-postkonton.

Comments are closed.